Popis sanační  technologie HW-SYSTEM

Způsobů, resp.metod k vysušení zdiva existuje mnoho, ale jen u některých lze s jistotou říci, že mají trvalý a tudíž 100%-ní účinek vyschnutí zdiva. Mezi tyto metody dle WTA (Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péče o památky) patří i metoda HW-SYSTEM, tj.zarážení (zatloukání) nerez.plechů z tvrzené ušlechtilé oceli do zdiva.

Modelové znázornění technologie HW SYSTEM

Popis technologie HW-SYSTEM

 

Vlnité izolační desky (plechy) z ušlechtilé nerezavějící oceli (ANTIKORO) jsou strojně zatloukány s frekvencí cca 1300 úderů/min přímo do stávajícího zdiva, které se tak nepodřezává (nedochází k výřezu zdiva). Tím je zaručeno zachování statiky objektu, resp.nedochází k nežádoucímu sedání zdiva. Jednotlivé desky jsou "střiženy" přímo na potřebnou sílu (tloušťku) zdiva. Sousedící desky se překrývají vždy o 5-8 cm, což jsou ve styku desek 2-3 vlny. Takto vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící uzávěru proti vzlínající zemní vlhkosti.

Zarážení desek a účinky na zdivo

 

Horizontální posun zdiva ve směru úderů není možný, neboť se musí vzít v úvahu setrvačnost hmoty a rychlost trvání údarů. K sedání zdiva nedochází, a proto tento systém garantuje zachování statiky. Tvorba trhlin vznikajících sedáním zdiva ve vertikálním směru není možné, neboť při pronikání desek se malta (pojivo) ve spáře zhutní o cca 10-20%. K poškození nebo rozbití zdiva nedochází, pokud je zdivo vyzděné v jedné rovině (je-li spára rovnoběžná a pravidelná). Pokud je zdivo výškově odsazeno, nebo spára není pravidelná, musí desky proniknout zdivem, a tak si vlastně vytvářejí vlastní spáru (řez zdivem). K tomuto účelu jsou izolační desky opatřeny hrotem (špicí) na straně (patent č.281038), kterou pronikají do zdiva. Toto zaostření umožňuje snadné pronikání desek i ve velmi tvrdých a nesourodých materiálech. Rovněž se tím zamezuje nežádoucím otřesům.

Deska ve zdivu proniká plynule a "nesune" před sebou stavební materiál. Velmi tvrdá, úzká spára a tlaky ve zdivu přestávají být problémem. V rozích stěn se desky kolmo přes sebe překrývají tak, aby překrytí desek bylo vždy min.8 cm. To je zaručeno malou amplitudou vlnění plechů, která je 5 mm. U objektů stavěných ve svahu nebo při izolování schodišť si musí desky najít, resp. prorazit vlastní spáru a k tomuto účelu opět slouží zaostření (hrot) plechu.

Technologii HW-SYSTEM lze použít na tyto typy zdiva:

 

 • veškeré zdivo vyzděné ve spáře bez ohledu na druh a složení zdiva (obecně)
 • zdivo cihelné (i bez průběžné spáry)
 • zdivo z kotovic, vepřovic (i bez průběžné spáry)
 • zdivo kamenné s průběžnou spárou (obecně)
 • zdivo smíšené, opukové, pískovcové i bez spáry (dle daného objektu - nutno posoudit)
 • pilíře samostatně stojící, klenby, kaskády, oblouky

Veškeré zdivo do síly (tloušťky) 100 cm lze provádět s přístupem pouze z jedné strany. U zdiva nad 100 cm je zapotřebí přístup z obou stran.

 cihlové zdivo

cihlové zdivo

 kamenné zdivo

kamenné zdivo

Co je zapotřebí před zahájením prací:

 

 • PŘÍSTUP KE ZDIVU alespoň z jedné strany, a to vždy 100 cm (strojní zařízení) + síla zdiva, např.: u zdiva 50 cm je zapotřebí prostor 150 cm.
 • ELEKTRO napětí 380 V s jištěním min.25 A.

Doporučujeme

 

1. před zahájením prací:

 • bude-li se dělat nová podlaha, je lepší starou podlahu odstranit (vytrhat)
 • při provádění vnitřních příček odsunout nábytek od zdiva
 • překážky ve zdivu (elektrika, odpady, plyn, voda, tel.) je nutné lokalizovat, aby nedošlo k jejich poškození

2. po ukončení prací

 • při budování nové podlahy je nutné provést napojení podlahových izolací (lepenky) na izolaci HW-SYSTEM (plech). Pro tento účel se použijí delší plechy než je dané zdivo. Přesah plechu je 2-5 cm. Na tento "přesah" plechu se provede spojení s izolací podlahy. Spojení obou izolací se řeší natavením lepenky na plech. Podkladový beton (základ podlahy) by měl být v úrovni plechů.
 • při sanaci suterénního zdiva je nutné provést odkop zeminy zvenčí až na úroveň zarážených plechů. Provede se napojení na svislou (vertikální) izolaci. Spojení je rovněž provedeno za pomocí hořáku natavením. Svislá izolace je ukončena cca 10-15 cm nad venkovním terénem.
 • odstranit (osekat) veškeré omítky, které byly vlhké až po hranici vlhkosti (mapy)
 • pro rychlejší vysychání zdiva doporučujeme nechat ložnou (osekanou) spáru asi 3 měsíce odkrytou a poté omítnout.
 • v případě, že se má zdivo omítat ihned po provedení izolace HW, je nutné použít sanační omítku.
 • zdivo pod plechem je nutné ošetřit, nejčastěji se používá různých větracích lišt, modifikací lepenek, sanační omítky, obklady, větrací průduchy zdivem.
 • při silně zasoleném zdivu je dobré použít různé sůl vázající nátěry. Tím zbavíme zdivo silně agresivních solí. Nátěr je nutné provést až po hranici vlhkosti.
 • při výskytu hub a plísní na zdivu lze pro rychlejší odstranění použít sanační postřiky.
2011 © Vojtěch Fojtů. Všechna práva vyhrazena.
ADV. solutions s.r.o.