Sanace vlhkého zdiva

 K sanaci vlhkého cihelného a lehce smíšeného zdiva používáme patentovanou technologii HW-SYSTEM, která je založena na zarážení chromocelových nerezových plechů do zdiva. Díky této metodě není nutno zdivo předem podřezávat (otevírat).

Obecnou příčinou navlhání zdiva je jeho pórovitá struktura, díky které při porušení původní izolace natahuje vlhkost. Technologie HW-SYSTEM vytvoří nepropustnou bariéru, díky které už vlhkost nemůže zdivem dále pronikat.

U kamenného a silně smíšeného zdiva používáme technologii postupného podřezání zdiva diamantovým lanem s vložením tvrzené fóliové izolace.

 

Příčiny vzlínající vlhkosti:

  • dlouhodobé zanedbání údržby objektů
  • dosloužení původních izolačních materiálů
  • zanedbaná izolace všeobecně
  • zanesení drenáží, zazdění průduchů
  • nevhodné dodatečné stavební úpravy působící neprodyšnost objektů
  • změna v užívání objektu, vedoucí ke snížení (ukončení) vytápění
  • změna hydrogeologických podmínek (terénní změny, meliorace a pod.)

Zdroje vzlínající vlhkosti:

  • zvýšená hladina spodní vody - vlhkost je společná pro všechny budovy na jednom místě postavené stejnou technologií, hranice vlhkosti dosahuje max.výšky na severní a severovýchodní straně budovy, minimální pak na osluněné straně (výška hranice se v průběhu roku prakticky nemění)
  • nahodilé rozptýlené zdroje (lokální poruchy): projevují se jen někdy a většinou jsou lokalizovány na jedné části budovy. V průběhu roku se často mění výška hranice vlhkosti (mapy).

Naše služby zahrnují následující:

Realizace pasivních domů
 
Realizace průmyslových a občanských staveb
Projekční činnost (zajistíme všechny stupně projekční dokumentace)
Poradenství
Architektonická činnost (návrhy interiérů, exteriérů nebo kompletní návrhy staveb)
Výměny výplni otvorů (okna, dveře, posuvné dveře, zimní zahrady)
Rekonstrukce střech
Montáž protipožárních konstrukcí sádrokartonových systému
Instalační práce (vodo, topo, elektro)
Tesařské práce a klempířské práce
 
Zednické a další stavební práce
 
2011 © Vojtěch Fojtů. Všechna práva vyhrazena.
ADV. solutions s.r.o.